Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Công ty Viễn thông MobiFone khu vực 1 (Sau đây gọi tắt là “MobiFone Hà Nội” hoặc “Chúng tôi”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các khách hàng của mình thông qua wesite https://mobifonehanoi.vn.

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, MobiFone Hà Nội không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, MobiFone Hà Nội sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

Để hiểu rõ hơn về chính sách trong công tác thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng website MobiFone Hà Nội, vui lòng đọc các chính sách bảo mật dưới đây:

Điều 1: Loại dữ liệu thu thập và xử lý

  1. Dữ liệu cơ bản

Khi Quý khách sử dụng dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ có thể truy cập trên Website, cửa hàng của MobiFone, MobiFone có thể thu thập và xử lý các loại thông tin cá nhân sau đây:

Tên, số hộ chiếu, số Chứng minh thư nhân dân và các thông tin nhận dạng khác: tên, giới tính, ngày sinh, số CMND/thẻ CCCD/hộ chiếu hoặc các thông tin nhận dạng cá nhân khác (ngày cấp và nơi cấp hộ chiếu), quốc tịch, ngôn ngữ;

Thông tin liên lạc và tài khoản cá nhân hoặc thông tin đăng ký: thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ thư điện tử, số fax; địa chỉ nhà, số điện thoại di động, địa chỉ thư điện tử cá nhân, sở thích, thông tin khác liên quan đến các yêu cầu đặc biệt từ Quý khách;

Thông tin được thu thập khi Quý khách sử dụng Website: thông tin cá nhân có thể được thu thập một cách tự động khi Khách hàng sử dụng Website của MobiFone như thông tin địa chỉ IP, cookies, mã đăng nhập;

Trao đổi giữa MobiFone Hà Nội và Quý khách: trao đổi, tùy chọn giao tiếp (hủy đăng ký nhận bản tin), tham gia điều tra, nghiên cứu, khiếu nại hoặc trao đổi qua điện thoại;

Thông tin liên quan đến mạng xã hội: Tùy vào các cài đặt của mạng xã hội mà Quý khách sử dụng, MobiFone có thể nhận được thông tin từ các nhà cung cấp mạng xã hội của Quý khách. Ví dụ, khi Quý khách đăng ký các dịch vụ của MobiFone Hà Nội bằng tài khoản mạng xã hội, MobiFone Hà Nội có thể nhận được thông tin lý lịch của Quý khách trên mạng xã hội bao gồm thông tin liên lạc, sở thích và danh sách bạn bè của Quý khách.

  1. Cookies và các công nghệ tương tự

Khi Quý khách sử dụng Website MobiFone Hà Nội thu thập thông tin của Quý khách thông qua cookies và các công nghệ tương tự. 

MobiFone Hà Nội sử dụng “Cookie” để: 

– Giúp cá nhân hóa và nâng cao tối đa hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của quý khách.

– Một cookie là một file văn bản được đặt trên đĩa cứng của bạn bởi một máy chủ của trang web. Cookie không được dùng để chạy chương trình hay đưa virus vào máy tính của quý khách. Cookie được chỉ định vào máy tính của quý khách và chỉ có thể được đọc bởi một máy chủ trang web trên miền được đưa ra cookie cho quý khách.

– Một trong những mục đích của Cookie là cung cấp những tiện ích để tiết kiệm thời gian của quý khách khi truy cập tại website mobifonehanoi.vn hoặc ghé thăm website mobifonehanoi.vn lần nữa mà không cần đăng ký lại thông tin sẵn có.

– Quý khách có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những Browser tự động chấp nhận cookie, nhưng quý khách có thể thay đổi những cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu quý khách thích. Tuy nhiên, nếu quý khách chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng không tốt đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại website mobifonehanoi.vn

Điều 2: Phương pháp thu thập dữ liệu cá nhân

MobiFone Hà Nội thu thập các thông tin cá nhân nêu ở Điều 1 của Chính sách Bảo Mật Thông Tin này thông qua Website, tương tác với MobiFone Hà Nội qua mạng xã hội. Ngoài ra, MobiFone có thể nhận được dữ liệu cá nhân của Quý khách từ các đơn vị thành viên, đối tác, nhà cung cấp dịch vụ khác của MobiFone hay từ cơ quan hành chính công và các tổ chức chính phủ.

Điều 3: Mục đích thu thập dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân Quý khách cung cấp được sử dụng chủ yếu để phục vụ lợi ích của Quý khách khi Quý khách sử dụng các dịch vụ của MobiFone Hà Nội. Do vậy, MobiFone Hà Nội thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách với các mục đích chính như sau:    

  1. Thực hiện nghĩa vụ hợp đồng và cung cấp dịch vụ thích hợp tới Quý khách

Để quản lý và thực hiện hợp đồng dịch vụ, MobiFone xử lý các thông tin nêu ở trên (Điều 1) bao gồm họ tên, số CMND/thẻ CCCD/hộ chiếu và các thông tin nhận dạng khác để tiến hành cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Để thực hiện hợp đồng dịch vụ theo pháp luật quy định và cung cấp mức dịch vụ chăm sóc khách hàng phù hợp, MobiFone chỉ thu thập, xử lý các thông tin nhạy cảm này sau khi nhận được sự đồng ý của Quý khách và chỉ sử dụng nhằm thực hiện hợp đồng dịch vụ và cung cấp mức dịch vụ chăm sóc khách hàng phù hợp.

  1. Thực hiện nghĩa vụ về kế toán, tài chính

MobiFone Hà Nội thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu của Quý khách cho các mục đích doanh nghiệp nội bộ như lưu giữ hồ sơ và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và thuế.

   3. Chăm sóc khách hàng

MobiFone Hà Nội sử dụng dữ liệu cá nhân để cung cấp cho Quý khách các dịch vụ chăm sóc khách hàng như sau: (i) tiếp nhận thông tin, đóng góp, đề nghị và khiếu nại từ Quý khách để hoàn thiện chất lượng phục vụ tốt hơn, (ii) liên hệ nhằm giải quyết các yêu cầu từ khách hàng, (iii) thực hiện phân tích thống kê nhằm phát triển, hoàn thiện các dịch vụ và ưu đãi trên cơ sở thông tin cá nhân và yêu cầu của khách hàng, và (iv) hỗ trợ khách hàng nhanh hơn cũng như hoàn thiện nội dung, thiết kế Website và ứng dụng trên điện thoại của MobiFone, (v) thực hiện thăm dò về sự hài lòng của khách hàng nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng, và (vi) giải quyết khiếu nại của khách hàng.

4. Liên hệ với Quý khách

 

MobiFone Hà Nội sử dụng thông tin cá nhân để liên hệ với Quý khách nhằm gửi đến Quý khách các thông tin về dịch vụ và chương trình khách hàng thường xuyên cũng như trả lời thắc mắc và giải quyết khiếu nại của Quý khách.

5. Tiếp thị trực tiếp

MobiFone Hà Nội có thể sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách cho mục đích tiếp thị trực tiếp như (i) gửi đến Quý khách thông tin khuyến mãi và các ưu đãi mới nhất liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của MobiFone, (ii) gửi đến Quý khách bản tin điện tử, khuyến mãi và các thông tin tiếp thị khác, (iii) phân tích chọn lọc các thông tin phù hợp với Quý khách, (iv) liên hệ để thông tin cho Quý khách về các chiến dịch tiếp thị nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của Quý khách, (v) gửi đến Quý khách các thông tin quảng cáo cá nhân hóa và ưu đãi đặc biệt về các sản phẩm và dịch vụ viễn thông thông qua email xác nhận (vi) gửi đến Quý khách các ưu đãi chung mới nhất về sản phẩm, dịch vụ từ MobiFone Hà Nội và các đối tác.

MobiFone Hà Nội chỉ gửi thông báo tiếp thị trực tiếp nêu trên khi có sự chấp thuận trước của Quý khách (chọn tham gia).

Quý khách có thể không chấp thuận việc sử dụng dữ liệu cá nhân của mình cho các mục đích tiếp thị trực tiếp nêu trên bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email hoặc liên hệ trực tiếp với MobiFone Hà Nội.

Điều 4: Cơ sở pháp lý về xử lý dữ liệu cá nhân

MobiFone Hà Nội xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách trên cơ sở (i) có sự đồng ý trước của Quý khách, (ii) thực hiện hợp đồng dịch vụ hoặc thực hiện các bước theo yêu cầu của đối tượng dữ liệu trước khi ký hợp đồng, (iii) tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, hoặc (iv) thực hiện các quyền lợi hợp pháp của MobiFone Hà Nội.

Quý khách có thể rút lại sự đồng ý bất kỳ lúc nào theo quy định của Điều 7 dưới đây. Trong trường hợp này, Quý khách vui lòng lưu ý việc rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu cá nhân dựa trên sự đồng ý của Quý khách trước khi rút. Ngoài ra, khi Quý khách từ chối cung cấp hoặc cung cấp một cách không đầy đủ hay không chính xác các thông tin được yêu cầu nhằm thực hiện hợp đồng hoặc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, MobiFone có thể sẽ không cung cấp cho Quý khách các dịch vụ đầy đủ và chất lượng theo yêu cầu. Khi MobiFone xử lý thông tin cá nhân của Quý khách nhằm thực hiện các quyền lợi hợp pháp của mình và của bên thứ ba, MobiFone đảm bảo tính cân bằng giữa các quyền lợi này và các quyền lợi hợp pháp của Quý khách. Trong trường hợp cần thiết, MobiFone sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp để hạn chế tác động và ngăn chặn tác hại không chính đáng đối với Quý khách.

Điều 5: Thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân

MobiFone Hà Nội sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân do Quý khách cung cấp trên hệ thống nội bộ của MobiFone Hà Nội trong quá trình cung cấp dịch vụ hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc cho đến khi việc tuân thủ các nghĩa vụ theo luật định cho phép và các tranh chấp được giải quyết hoặc cho đến khi Quý khách có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

Điều 6: Thời gian có hiệu lực

Chính sách Bảo Mật Thông Tin này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.

MobiFone đảm bảo việc Bảo vệ dữ liệu cá nhân được thực hiện một cách đầy đủ và cán bộ phụ trách bảo vệ dữ liệu tuân thủ Chính sách Bảo Mật Thông Tin này.

MobiFone bảo lưu quyền thay đổi Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này bất cứ khi nào cần thiết. Phiên bản cập nhật sẽ được đăng tải trên Website của MobiFone Hà Nội cùng ngày cập nhật để Quý khách biết lần cập nhật cuối cùng.