GÓI HOT

Gói cước giá rẻ, dung lượng khủng, được yêu thích nhất hiện nay!

IPHN6

Trả trước

150,000 đ

 90GB data tốc độ cao/ 3 tháng

 Miễn phí data truy cập TikTok, VTV Cab

 Tặng tài khoản VTVcab miễn phí 142 kênh giải trí

 Hết dung lượng tốc độ cao hạ băng thông 2Mbps/2Mbps

 

IPHN12

Trả trước

300,000 đ

  180GB data tốc độ cao/6 tháng

  Miễn phí data truy cập Tiktok, VTVcab

  Tặng tài khoản VTVcab miễn phí 152 kênh giải trí

  Hết dung lượng tốc độ cao hạ băng thông 2Mbps/2Mbps

IPHN24

Trả trước

600,000 đ

   360GB data tốc độ cao/ 12 tháng

   Miễn phí data truy cập Tiktok, VTVcab

   Tặng tài khoản VTVcab miễn phí 142 kênh giải trí

   Hết dung lượng tốc độ cao hạ băng thông 2Mbps/2Mbps

Gói IPHN2

Trả trước

50,000 đ/tháng

 30GB data tốc độ cao/ tháng

 Miễn phí data truy cập TikTok, VTV Cab

 Tặng tài khoản VTVcab miễn phí 142 kênh giải trí

 Hết dung lượng tốc độ cao hạ băng thông 2Mbps/2Mbps

 

MF300

Trả sau

300,000 đ/tháng

   500 phút gọi ngoại mạng trong nước

   1000 phút gọi nội mạng

   4Gb Data tốc độ cao/ngày

    Chu kì gói cước 30 ngày

MF200

Trả sau

200,000 đ/tháng

   300 phút gọi ngoại mạng trong nước

   1000 phút gọi nội mạng

   4Gb Data tốc độ cao/ngày

    Chu kì gói cước 30 ngày

2MF150

Trả sau

150,000 đ/tháng

   200 phút gọi ngoại mạng trong nước

   1000 phút gọi nội mạng

   4Gb Data tốc độ cao/ngày

    Chu kì gói cước 30 ngày

C120

Trả trước

120,000 đ/tháng

   50 phút gọi liên mạng

   Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút 

   4Gb Data tốc độ cao/ ngày

    Chu kì gói cước 30 ngày

FV119

Trả trước

119,000 đ/tháng

   30 phút gọi ngoại mạng trong nước

   500 phút gọi nội mạng

   2GB data tốc độ cao/ngày

   Data tốc độ cao hệ thống hạ băng thông xuống 2Mbps

   1 tài khoản VIP trên FPT Play

 

 

G80

Trả trước

80,000 đ/tháng

  4 Gb Data tốc độ cao

  Chu kì gói cước 30 ngày

  Miễn phí data truy cập: Instagram, Tiktok, FPT Play, Spotify, Pubg

GYM1

Gói Data

100,000 đ/tháng

   3 Gb Data tốc độ cao

   Chu kì gói cước 30 ngày

  Miễn phí data truy cập: Youtube, Instagram, Tiktok, Spotify

ONTV

Trả trước

89,000 đ/tháng

 500 MB/ngày data tốc độ cao

 Từ 19h00 – 07h00 hàng ngày: Miễn phí data 100% (chỉ áp dụng trong Zone)

 Miễn phí data truy cập VTVCabON

D15

Gói Data

15,000 đ

   3 Gb Data tốc độ cao

    Hạn sử dụng 3 ngày

D5

Gói Data

5,000 đ

   1 Gb Data tốc độ cao

    Hạn sử dụng 1 ngày

Tiktok90

Trả trước

90,000 đ/tháng

   50 phút gọi ngoại mạng trong nước

   1500 phút gọi nội mạng

   1GB data tốc độ cao/ngày

    Miễn phí data truy cập Tiktok

Gói trả trước

IPHN6

150,000 đ

 90GB data tốc độ cao/ 3 tháng

 Miễn phí data truy cập TikTok, VTV Cab

 Tặng tài khoản VTVcab miễn phí 142 kênh giải trí

 Hết dung lượng tốc độ cao hạ băng thông 2Mbps/2Mbps

 


IPHN12

300,000 đ

  180GB data tốc độ cao/6 tháng

  Miễn phí data truy cập Tiktok, VTVcab

  Tặng tài khoản VTVcab miễn phí 152 kênh giải trí

  Hết dung lượng tốc độ cao hạ băng thông 2Mbps/2Mbps


Gói trả trước

IPHN6

150,000 đ

 90GB data tốc độ cao/ 3 tháng

 Miễn phí data truy cập TikTok, VTV Cab

 Tặng tài khoản VTVcab miễn phí 142 kênh giải trí

 Hết dung lượng tốc độ cao hạ băng thông 2Mbps/2Mbps

 

IPHN12

300,000 đ

  180GB data tốc độ cao/6 tháng

  Miễn phí data truy cập Tiktok, VTVcab

  Tặng tài khoản VTVcab miễn phí 152 kênh giải trí

  Hết dung lượng tốc độ cao hạ băng thông 2Mbps/2Mbps

Gói trả sau

MF300

300,000 đ/tháng

   500 phút gọi ngoại mạng trong nước

   1000 phút gọi nội mạng

   4Gb Data tốc độ cao/ngày

    Chu kì gói cước 30 ngày

MF250

250,000 đ/tháng

   400 phút gọi ngoại mạng trong nước

   1000 phút gọi nội mạng

   4Gb Data tốc độ cao/ngày

    Chu kì gói cước 30 ngày

Gói trả sau

MF300

300,000 đ/tháng

   500 phút gọi ngoại mạng trong nước

   1000 phút gọi nội mạng

   4Gb Data tốc độ cao/ngày

    Chu kì gói cước 30 ngày

MF250

250,000 đ/tháng

   400 phút gọi ngoại mạng trong nước

   1000 phút gọi nội mạng

   4Gb Data tốc độ cao/ngày

    Chu kì gói cước 30 ngày

Gói data

IPHN6

150,000 đ

 90GB data tốc độ cao/ 3 tháng

 Miễn phí data truy cập TikTok, VTV Cab

 Tặng tài khoản VTVcab miễn phí 142 kênh giải trí

 Hết dung lượng tốc độ cao hạ băng thông 2Mbps/2Mbps

 

IPHN12

300,000 đ

  180GB data tốc độ cao/6 tháng

  Miễn phí data truy cập Tiktok, VTVcab

  Tặng tài khoản VTVcab miễn phí 152 kênh giải trí

  Hết dung lượng tốc độ cao hạ băng thông 2Mbps/2Mbps

Gói data

IPHN6

150,000 đ

 90GB data tốc độ cao/ 3 tháng

 Miễn phí data truy cập TikTok, VTV Cab

 Tặng tài khoản VTVcab miễn phí 142 kênh giải trí

 Hết dung lượng tốc độ cao hạ băng thông 2Mbps/2Mbps