Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Website này thuộc quyền sở hữu và quản lý của Công ty Viễn thông MobiFone khu vực 1 (MobiFone Hà Nội). Các thông tin hiển thị trên Website này nhằm mục đích cung cấp thông tin về MobiFone, các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại cũng như các chương trình chăm sóc khách hàng của MobiFone Hà Nội.

MobiFone Hà Nội có toàn quyền sửa đổi các Chính sách, Điều khoản và Điều kiện được nêu tại website vào bất kỳ thời điểm nào. Các sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được được đăng tải lên Website mobifonehanoi.vn. Khách hàng có trách nhiệm thường xuyên cập nhật các thay đổi liên quan khi sử dụng website mobifonehanoi.vn. 

Khi truy cập, sử dụng Website này, Quý khách đã mặc nhiên đồng ý với các điều khoản và điều kiện nêu ra dưới đây. Do vậy, đề nghị Quý khách đọc và nghiên cứu kỹ trước khi tiếp tục sử dụng Website này.

 

THỎA THUẬN VỀ THÔNG TIN CÁ NHÂN GIỮA NGƯỜI SỬ DỤNG VÀ MOBIFONE

Tất cả các thông tin gửi, nhận qua dịch vụ các dịch vụ của MobiFone như SMS, Email hoặc Chat đều mang tính riêng tư, vì vậy MobiFone Hà Nội sẽ không kiểm soát nội dung truyền qua hệ thống dịch vụ của MobiFone Hà Nội. Chính vì lý do đó người sử dụng sẽ phải tuân thủ các quy định của nhà nước Việt Nam về dịch vụ Internet và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ nội dung SMS, Email hoặc Chat được gửi. Ngoài ra, người sử dụng cũng không được sử dụng dịch vụ SMS, Email hoặc Chat để quấy nhiễu hay làm phiền người khác.

Các thành viên sử dụng dịch vụ tại website MobiFone Hà Nội không được gửi các nội dung:

  • Vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam
  • Kinh doanh bất hợp pháp
  • An ninh - Chính trị - Quân sự
  • Vi phạm hay hướng dẫn người khác vi phạm pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Bất cứ vi phạm nào đối với các quy định trên, MobiFone Hà Nội sẽ huỷ bỏ quyền sử dụng dịch vụ MobiFone của người vi phạm. Đồng thời tuỳ theo mức độ vi phạm mà người sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ THOẢ THUẬN GIỮA NGƯỜI SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ MOBIFONE HÀ NỘI

Chính sách bảo mật

MobiFone áp dụng những chính sách bảo mật sau để bảo đảm thông tin Quý khách cung cấp sẽ chỉ được dùng cho mục đích thích hợp.

Các liên kết đến các website khác

Website có chứa một số liên kết tới trang Web hoặc nguồn dữ liệu khác. Quý khách tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các liên kết này. MobiFone Hà Nội không tiến hành thẩm định, theo dõi hay xác thực nội dung, tính chính xác, quan điểm thể hiện tại các trang Web và nguồn dữ liệu liên kết này. MobiFone Hà Nội từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tính chính xác, nội dung thể hiện, mức độ an toàn và việc cho hiển thị hay xóa thông tin trên các trang Web và nguồn dữ liệu liên kết nói trên.

Miễn trừ trách nhiệm

Trong phạm vi được luật pháp cho phép, thông tin hiển thị tại website này không đi kèm bất kỳ đảm bảo hay cam kết trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào, chính thức hay hàm ý, từ phía MobiFone Hà Nội về tính phù hợp của sản phẩm, dịch vụ cho mục đích cụ thể mà người mua đã lựa chọn.

Trong phạm vi được luật pháp cho phép, MobiFone Hà Nội cũng từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng website sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay bất cứ đảm bảo nào về tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của các thông tin hiển thị.

Trong phạm vi được luật pháp cho phép, khi truy cập vào website này, Quý khách mặc nhiên đồng ý rằng MobiFone Hà Nội cùng với chi nhánh, viên chức, cán bộ quản lý, nhân viên và đại lý của họ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến thương tật, mất mát, khiếu kiện hay thiệt hại, thiệt hại gián tiếp do không lường trước được hoặc do hậu quả để lại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ hay có liên quan đến việc: (1) sử dụng các thông tin trên website này; (2) các truy cập kết nối từ website này; (3) MobiFone có thực hiện việc cung cấp dịch vụ hay không ngay cả trong trường hợp MobiFone đã được cảnh báo về khả năng xảy ra thiệt hạị.

Luật áp dụng

Thỏa thuận này được hiểu và thực thi theo luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến thỏa thuận này cần được thực hiện tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Điều khoản sử dụng Website này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.