Chọn thông tin - Thông tin sản phẩm

  • Chọn gói cước
  • Thông tin sản phẩm
  • Thông tin khách hàng
  • Đặt hàng

Chọn gói cước *

( Khách hàng bắt buộc lựa chọn gói cước)
( Khách hàng bắt buộc lựa chọn gói cước)

Gói trả sau: MF250

250,000 đ/tháng

   400 phút gọi ngoại mạng trong nước

   1500 phút gọi nội mạng

   5GB Data tốc độ cao/ngày

   Chu kì gói cước 31 ngày


Gói trả sau: 2MF150

150,000 đ/tháng

   200 phút gọi ngoại mạng trong nước

   1000 phút gọi nội mạng

   4GB Data tốc độ cao/ngày

    Chu kì gói cước 31 ngày


Gói trả sau: MF200

200,000 đ/tháng

   300 phút gọi ngoại mạng trong nước

   1.000 phút gọi nội mạng

   4GB Data tốc độ cao/ngày

   Chu kì gói cước 31 ngày


Gói trả sau: MF300

300,000 đ/tháng

   500 phút gọi ngoại mạng trong nước

   2000 phút gọi nội mạng

   5GB Data tốc độ cao/ngày

   Chu kì gói cước 31 ngày


Mua kèm điện thoại

Đơn Hàng
Sim:
0793119992
Gói cước:
M79
Giá sim:
60,000 đ
Giá gói cước:
79.000 đ