Chọn thông tin - Thông tin sản phẩm

  • Chọn gói cước
  • Thông tin sản phẩm
  • Thông tin khách hàng
  • Đặt hàng

Chọn gói cước *

( Khách hàng bắt buộc lựa chọn gói cước)
( Khách hàng bắt buộc lựa chọn gói cước)

Gói MFY CK 30 tháng

200,000 đ

   200 GB data tốc độ cao/chu kỳ

   Miễn phí truy cập Facebook, Youtube cho thuê bao trưởng nhóm

   Cho phép chia sẻ đến 5 thuê bao (1 TB trưởng nhóm và 4 TB thành viên)

   Chu kì gói cước 30 ngày


Gói MFY200 CK 30 tháng

200,000 đ

   100 GB data tốc độ cao/chu kỳ

   500 phút gọi nội mạng

   250 phút gọi ngoại mạng trong nước

   Miễn phí truy cập Facebook, Youtube cho thuê bao trưởng nhóm

   Cho phép chia sẻ đến 5 thuê bao (1 TB trưởng nhóm và 4 TB thành viên)

   1 chu kì/30 ngày


Gói MF329 CK 24 tháng

329,000 đ

   3000 phút gọi nội mạng (áp dụng cho các cuộc gọi dưới 10 phút)

   500 phút gọi ngoại mạng trong nước

   10 GB data tốc độ cao/ngày

   Miễn phí truy cập Facebook, Youtube trong vòng 6 tháng (hưởng 1 lần duy nhất/thuê bao)

   Chu kì gói cước 31 ngày


Gói MF250 CK 24 tháng

250,000 đ/tháng

   400 phút gọi ngoại mạng trong nước

   1500 phút gọi nội mạng

   5GB Data tốc độ cao/ngày

   Chu kì gói cước 31 ngày


Mua kèm điện thoại

Đơn Hàng
Sim:
0768233383
Gói cước:
M79
Giá sim:
60,000 đ
Giá gói cước:
79.000 đ