Chọn thông tin - Thông tin sản phẩm

  • Chọn gói cước
  • Thông tin sản phẩm
  • Thông tin khách hàng
  • Đặt hàng

Chọn gói cước *

( Khách hàng bắt buộc lựa chọn gói cước)
( Khách hàng bắt buộc lựa chọn gói cước)

Gói trả sau: 12MF150

1,800,000 đ

   200 phút gọi ngoại mạng trong nước/chu kỳ

   1000 phút gọi nội mạng/chu kỳ

   4GB Data tốc độ cao/ngày

   Sử dụng trong 12 chu kỳ (31 ngày/chu kỳ), tặng thêm 2 chu kỳ


Gói trả sau: 6MF150

900,000 đ

   200 phút gọi ngoại mạng trong nước/chu kỳ

   1000 phút gọi nội mạng/chu kỳ

   4GB Data tốc độ cao/ngày

   Sử dụng trong 6 chu kỳ (31 ngày/chu kỳ), tặng thêm 1 chu kỳ


Gói trả sau: 2MF150

150,000 đ/tháng

   200 phút gọi ngoại mạng trong nước

   1000 phút gọi nội mạng

   4GB Data tốc độ cao/ngày

    Chu kì gói cước 31 ngày


Mua kèm điện thoại

Đơn Hàng
Sim:
0705363003
Gói cước:
M79
Giá sim:
60,000 đ
Giá gói cước:
79.000 đ