TÌM KIẾM SIM SỐ MOBIFONE HÀ NỘI

1. Nhập chính xác số cần tìm. Ví dụ 4896999
2. Hoặc sử dung dấu * đại diện cho một chuỗi số bất kì:
a. Để tìm số bắt đầu bằng 88, nhập vào 88*
b. Để tìm số kết thúc bằng 88, nhập vào *88 hoặc 88
c. Để tìm số bắt đầu bằng 88 và kết thúc bằng 99, nhập vào 88*99
d. Để tìm số chưa 88, nhập vào *88*
e. Để tìm số chứa 88 và 99, nhập vào *88*99*

Stt Số thuê bao Phí hòa mạng Loại thuê bao Loại số Tình trạng Địa điểm hòa mạng Đặt hàng
1 0901704930 50,0000 đ Số thường Trả trước Đang giữ số Hà Nội Đặt hàng
2 0901727620 50,0000 đ Số thường Trả trước Trong kho Hà Nội Đặt hàng
3 0901726675 50,0000 đ Số thường Trả trước Trong kho Hà Nội Đặt hàng
4 0901726081 50,0000 đ Số thường Trả trước Trong kho Hà Nội Đặt hàng
5 0901725440 50,0000 đ Số thường Trả trước Trong kho Hà Nội Đặt hàng
6 0901724065 50,0000 đ Số thường Trả trước Trong kho Hà Nội Đặt hàng
7 0901722804 50,0000 đ Số thường Trả trước Trong kho Hà Nội Đặt hàng
8 0901722746 50,0000 đ Số thường Trả trước Trong kho Hà Nội Đặt hàng
9 0901721577 50,0000 đ Số thường Trả trước Trong kho Hà Nội Đặt hàng
10 0901705165 50,0000 đ Số thường Trả trước Trong kho Hà Nội Đặt hàng
Stt Số thuê bao Phí hòa mạng Loại thuê bao Đặt hàng
1 0901704930 50,0000 đ Số thường Đặt hàng
2 0901727620 50,0000 đ Số thường Đặt hàng
3 0901726675 50,0000 đ Số thường Đặt hàng
4 0901726081 50,0000 đ Số thường Đặt hàng
5 0901725440 50,0000 đ Số thường Đặt hàng
6 0901724065 50,0000 đ Số thường Đặt hàng
7 0901722804 50,0000 đ Số thường Đặt hàng
8 0901722746 50,0000 đ Số thường Đặt hàng
9 0901721577 50,0000 đ Số thường Đặt hàng
10 0901705165 50,0000 đ Số thường Đặt hàng